Məzmun qorunur
Content protected
Контент защищен

Category : Kateqoriyasız

Gerçəkliyə obrazlı baxışın estetikası

Gerçəkliyə obrazlı baxışın estetikası Xalq rəssamı Cəlil Hüseynovun bədii axtarışları haqqında        Azərbaycan təsviri sənətinin çoxəsrlik inkişaf tarixi çeşidli ifadə üslubları ilə diqqət çəksə də, bu təşəkkülü şərtləndirən müəlliflərin əsərlərində gerçəkliyə obrazlı yanaşma arzulanan dərəcədə olmamışdır. Bunun daha çox rəssamların konkret hansısa üsluba bağlılığından deyil, həyatda gördüklərinə münasibətlərinin bədii ümumiləşdirmə və improvizə etmək bacarığından qaynaqlandığını desək, həqiqəti söyləmiş olarıq. Zamanında öz yaradıcılığında bunun ən yaxşı nümunələrini Xalq rəssamı Səttar Bəhlulzadə ərsəyə gətirmişdir. Müstəqillik dövrü milli rəngkarlığımızda belə estetik dəyəri tanınmış […]